Wójt Gminy Uście Gorlickie  zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY UŚCIE GORLICKIE NA LATA 2016-2022

Zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY UŚCIE GORLICKIE NA LATA 2016 - 2022

 

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem internetowym

oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 12 KWIETNIA 2017 r. do 13 MAJA 2017r. w formie:

  1. Zbierania uwag w formie papierowej . Uwagi należy składać w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie pokój nr 11. lub drogą korespondencyjną na adres; Urząd Gminy Uście Gorlickie, 38 - 315 Uście Gorlickie 80.
  2. Zbierania uwag w elektronicznej  z wykorzystaniem formularza. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres fundusze_strukturalne@usciegorlickie.pl
  3. Spotkań konsultacyjnych dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy, które odbędą się w ;
  • w dniu 20 kwietnia 2017 roku w Uściu Gorlickim w budynku Urzędu Gminy Nr 77 (sala Rady Gminy) o godz. 14:30
  • w dniu 27 kwietnia 2017 roku w Uściu Gorlickim w budynku Urzędu Gminy Nr 77 (sala Rady Gminy) o godz. 14:30

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji.

Zapraszamy także nadal do składania propozycji zadań dla przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Uście Gorlickie na lata 2016-2022.

 

Osoba do kontaktu Elżbieta Wansacz 18/3516041 w 47.

Załączniki

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
1. KARTA zadania inwestycyjnego.doc doc 54,50 KB Pobierz
2. KARTA zadania społecznego.doc doc 54,50 KB Pobierz
Formularz zgłoszenia_uwag_PGPR.doc doc 63,00 KB Pobierz
GPR Uście Gorlickie 12.04.2017 -projekt.doc doc 13,03 MB Pobierz
Urząd czynny:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041