W dniu 26.05.2017 zostały podjęte Uchwały Rady Gminy Uście Gorlickie dot. rewitalizacji:

  • w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu Nr XXVIII/257/2017
  • w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Uście Gorlickie na lata 2016-2022" Nr XXVIII/258/2017

Linki do uchwał:

https://bip.malopolska.pl/ugusciegorlickie,a,1330658,w-sprawie-zasad-powolywania-komitetu-rewitalizacji-i-ustanowienia-jego-regulaminu.html

https://bip.malopolska.pl/ugusciegorlickie,a,1330659,w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-uscie-gorlickie-na-lata-2016-2022.html

Urząd czynny:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

fb.png

twitter.png

google.png

Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041