26
Czerwiec

Komitet Rewitalizacji

Zapraszamy do zgłaszania się do Komitetu Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji wspiera działania Wójta Gminy Uście Gorlickie w obszarze rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy oraz pełni funkcje opiniodawczo – doradczą Wójta Gminy Uście Gorlickie w sprawach związanych z opracowaniem i wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Uście Gorlickie na lata 2016 – 2022 oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji w gminie Uście Gorlickie.

Komitet reprezentuje mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne grupy.

21
Czerwiec

Uchwały Rady Gminy

W dniu 26.05.2017 została podjęta Uchwały Rady Gminy Uście Gorlickie dot. rewitalizacji:

  • w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu Nr XXVIII/257/2017
  • w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Uście Gorlickie na lata 2016-2022" Nr XXVIII/258/2017
13
Kwiecień

Uchwały Rady Gminy

W dniu 11.04.2017 zostały podjęte Uchwały Rady Gminy Uście Gorlickie dot. rewitalizacji:

  • w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Uście Gorlickie Nr XXVII/252/2017
  • w sprawie przystąpienia do opracowania "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Uście Gorlickie na lata 2016-2022". Nr XXVII/253/2017
13
Kwiecień

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Uście Gorlickie  zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY UŚCIE GORLICKIE NA LATA 2016-2022

W dniu 21 marca 2017 roku odbyły się konsultacje z mieszkańcami dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Uście Gorlickie

Urząd czynny:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041