W dniu 2017-12-18 zostało wydane Zarządzenie nr 127/2017 Wóta Gminy Uście Gorlickie ws. powołania Komitetu Rewitalizacji.

Zapraszamy do zgłaszania się do Komitetu Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji wspiera działania Wójta Gminy Uście Gorlickie w obszarze rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy oraz pełni funkcje opiniodawczo – doradczą Wójta Gminy Uście Gorlickie w sprawach związanych z opracowaniem i wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Uście Gorlickie na lata 2016 – 2022 oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji w gminie Uście Gorlickie.

Komitet reprezentuje mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne grupy.

Zapraszamy do zgłaszania się do Komitetu Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji wspiera działania Wójta Gminy Uście Gorlickie w obszarze rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy oraz pełni funkcje opiniodawczo – doradczą Wójta Gminy Uście Gorlickie w sprawach związanych z opracowaniem i wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Uście Gorlickie na lata 2016 – 2022 oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji w gminie Uście Gorlickie.

Komitet reprezentuje mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne grupy.

26
Czerwiec

Komitet Rewitalizacji

Zapraszamy do zgłaszania się do Komitetu Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji wspiera działania Wójta Gminy Uście Gorlickie w obszarze rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy oraz pełni funkcje opiniodawczo – doradczą Wójta Gminy Uście Gorlickie w sprawach związanych z opracowaniem i wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Uście Gorlickie na lata 2016 – 2022 oraz oceną przebiegu procesu rewitalizacji w gminie Uście Gorlickie.

Komitet reprezentuje mieszkańców Gminy Uście Gorlickie, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz inne grupy.

21
Czerwiec

Uchwały Rady Gminy

W dniu 26.05.2017 została podjęta Uchwały Rady Gminy Uście Gorlickie dot. rewitalizacji:

  • w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu Nr XXVIII/257/2017
  • w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Uście Gorlickie na lata 2016-2022" Nr XXVIII/258/2017
Urząd czynny:

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

fb.png

twitter.png

google.png

Urząd Gminy w Uściu Gorlickim
38-315 Uście Gorlickie 80
woj. małopolskie
tel./fax 018-3516041